Przewoźnicy będą mogli na rok zawiesić działalność transportową, a nawet wycofać z ruchu swoje pojazdy na dwa lata.
Zawieszenie na rok działalności transportowej sprawi, że w tym czasie przedsiębiorcy nie będą ponosić pełnych opłat ubezpieczeniowych. Takie rozwiązanie przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. Zmianami zajmie się teraz Senat.
Nowela zmienia też przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym, umożliwiając czasowe wycofanie pojazdów. Samochód czy autobus będzie można wycofać z ruchu na dwa lata. W niektórych przypadkach okres ten będzie można przedłużyć, jeżeli łączny czas wycofania jednego pojazdu nie przekroczy 48 miesięcy.
Uchwalone zmiany zakładają, że w przypadku wycofania samochodu z ruchu np. na kilka miesięcy przedsiębiorca będzie płacił odpowiednio pomniejszone ubezpieczenie.
Firma, która zdecyduje się na skorzystanie z możliwości zawieszenia działalności, będzie musiała w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia, zawiadomić o tym starostę. W takiej sytuacji trzeba podać okres, przez jaki ma trwać zawieszenie. W dodatku należy podać liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, które przez ten czas nie będą w użyciu. Starosta zwróci wypisy w terminie siedmiu dni przed upływem zakończenia okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego.
Uchwalone przepisy stanowią, że specjalne szkolenie, jakim jest kwalifikacja wstępna, będzie wymagane, jeżeli np. kierowca ciężarówki nie ma skończonych 21 lat.
Starsi kierowcy po uzyskaniu odpowiedniej zawodowej kategorii prawa jazdy odbywać będą przyspieszoną kwalifikację wstępną, w ramach której ma być o połowę mniej zajęć – 140 godzin, a nie 280.