Im dłuży okres czasowego wycofania z ruchu ciężarówki lub autobusu, tym opłata, którą pobiera starosta za każdy kolejny miesiąc, będzie niższa. Takie zasady wprowadza rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu z 6 maja 2010 r. (Dz.U. nr 79, poz. 524), które zaczęło obowiązywać od 12 maja br.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami opłata za każdy miesiąc wycofania z ruchu pojazdu będzie niższa, gdy autobus, ciężarówka czy przyczepa będzie wycofana na okres od 13 do 24 miesięcy. Wówczas za każdy miesiąc trzeba zapłacić 2 zł. Z kolei w przypadku wycofania pojazdu na okres do 4 lat za każdy miesiąc trzeba zapłacić 0,25 zł.

Zmiana powoduje, że przedsiębiorca, który z uwagi na sezonowe wykorzystanie ciężarówki, np. do transportu warzyw, wycofa ją z ruchu na 10 miesięcy, zapłaci 80 zł za pierwsze dwa miesiące i 32 zł za pozostałe osiem miesięcy – w sumie 112 zł.

Zmiana rozporządzenia wynika z faktu, że znowelizowane w tym roku przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które zaczęły obowiązywać w kwietniu, wydłużyły okres, na jaki firmy mogą czasowo wycofać pojazdy z ruchu. Na dotychczasowych zasadach pojazd mógł być wycofany maksymalnie na dziewięć miesięcy, a opłata za każdy miesiąc powyżej dwóch miesięcy zawieszenia wynosiła 10 zł. Dlatego konieczna była zmiana, by nowelizacja, zamiast ułatwić życie przedsiębiorcom, nie okazała się utrudnieniem.