Zasady prowadzenia działalności gospodarczej, poza sferą użyteczności publicznej będą jednakowe dla gmin, powiatu i województwa. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego będą mogły posiadać akcje lub udziały spółek zajmujących się działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu terytorialnego. Wszystkie te jakże istotne zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o gospodarce komunalnej przedstawiony przez senatorów Platformy Obywatelskiej na ostatnim posiedzeniu Senatu. Nowelizacja pozwoli bardziej elastycznie podchodzić do współpracy administracji publicznej z sektorem prywatnym. Zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystywanie partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozwiązanie to popiera Jerzy Kwieciński, były wiceminister rozwoju regionalnego i prezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości.

– Obecne zróżnicowanie w dostępie do rynku pomiędzy poszczególnymi samorządami nie jest niczym uzasadnione – uważa Jerzy Kwieciński.

Pojawiają się jednak głosy krytyczne.

– Zasada swobody działalności gospodarczej z samej swojej natury w sektorze publicznym musi być ograniczana. I dlatego właśnie z tego punktu widzenia dzisiejsze zróżnicowanie ma swojej uzasadnienie – twierdzi Krzysztof Lange, radca prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, specjalista od samorządu terytorialnego.