Czy odzyskam przysługujący mi dodatek

Od dwóch miesięcy zalegam z czynszem i gmina wstrzymała mi wypłatę dodatku mieszkaniowego. Czy mogą odzyskać utracone z tego powodu pieniądze?

TAK Osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, musi ponosić i uiszczać pozostałą, poza przyznanym dodatkiem, część opłat związanych z utrzymaniem lokalu. Jeżeli tego nie czyni, ponosi konsekwencje prawne przewidziane w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Artykuł 7 ust. 11 ustawy o dodatkach mieszkaniowych nakłada na organ orzekający obowiązek wydania decyzji o wstrzymaniu dodatku mieszkaniowego w sytuacji uzyskania informacji, iż osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego posiada zaległości w opłacie należności za zajmowany lokal mieszkalny. Jest to jednak stan trwający do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli spłata zadłużenia nie nastąpi w ciągu trzech miesięcy od doręczenia pisma o zawieszeniu dodatku, to decyzja o jego przyznaniu wygasa. W wypadku gdy lokator spłaci zadłużenie w podanym wcześniej terminie, gmina wypłaci pieniądze za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 11–12 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 734 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy można uzyskać podwójny dodatek

Czy można się odwołać od decyzji

Czy dodatek może być równy czynszowi

Czy spółdzielnia musi potwierdzić wniosek

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać dopłatę do czynszu.