Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze nadal mogą pożyczać pieniądze, udzielać dopłat i dofinansowania na działalność w ochronie środowiska. Jest to możliwe z uwagi na to, że od 1 stycznia 2010 r. NFOŚiGW został przekształcony w państwową osobę prawną. Rozwiązanie takie wprowadziła ustawa z 20 listopada 2009 r. zmieniająca przepisy prawa ochrony środowiska (Dz.U. nr 215, poz. 1664). Zgodnie z nowelą wojewódzkie fundusze stały się samorządowymi osobami prawnymi. Dzięki temu przedsiębiorcy i samorządy nie zostali pozbawieni źródła pieniędzy na oczyszczalnie ścieków czy elektrownie wiatrowe.

Nowe przepisy są konsekwencją nowelizacji ustaw o finansach publicznych, która z początkiem 2010 roku zlikwidowała samorządowe fundusze celowe. Tym samym likwidowałaby wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, gdyby nie odpowiednia zmiana w przepisach ochrony środowiska.

Dalsze funkcjonowanie funduszy ochrony środowiska sprawi, że firmy czy gminy skorzystają ze środków funduszy tak jak do tej pory. Zmiana prawa pozwoli kontynuować rolę, jaką odgrywały fundusze w absorpcji środków z Unii Europejskiej.

Nowelizacja ustawy zlikwidowała jednak powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotychczasowe dochody tych funduszy z tytułu opłat i kar stanowią teraz dochody budżetów gmin i powiatów.