Straż miejska zyska prawo do przeprowadzenia rewizji i przeszukiwania bagaży. Zastosuje także więcej środków przymusu bezpośredniego.
Czytelnik był świadkiem, jak funkcjonariusze straży miejskiej rozmawiali z dwoma młodymi mężczyznami, którzy dziwnie się zachowywali i zakłócali spokój na ulicy.
– Czy strażnicy nie mają uprawnień np. do zrewidowania takich osób, żeby stwierdzić, czy nie posiadają przy sobie środków odurzających – pyta pan Adam z Warszawy.
Prawo do rewizji osób zatrzymanych strażnicy gminni i miejscy zyskają dokładnie 24 grudnia 2009 r. Tego dnia zacznie obowiązywać ustawa z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 97, poz. 803).

Przeszukanie zatrzymanego

Prawo do przeszukania osoby zostanie jednak zastosowane w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Funkcjonariusze straży będą mogli również zrewidować osoby, które ujęli, z uwagi na to, że stwarzały one zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Tak samo będzie w przypadku wandali. Ponadto strażnicy przeszukają również nietrzeźwych, których będą doprowadzać do izby wytrzeźwień.
Zmiana przepisów sprawi, że w przypadku niebezpiecznych czy pijanych osób strażnicy będą mogli przeszukać również ich bagaż, np. plecak czy torbę.
Nowe przepisy określają także, że straż przy wykonywaniu swoich czynności służbowych będzie mogła użyć paralizatorów elektrycznych, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń. Obecnie strażnicy mogą korzystać z groźniejszych paralizatorów, na które wymagane jest pozwolenie. W konsekwencji nie wszyscy funkcjonariusze są tak chronieni na służbie.Środki przymusu bezpośredniego

Nowe prawo pozwoli strażnikom miejskim i gminnym na stosowanie także innych środków przymusu bezpośredniego. Funkcjonariusze będą mogli użyć także kajdanek. Obecnie prawo również zezwala na ich użycie, ale nie określa przypadków i zasad ich zastosowania.
Po zmianach będą stosować kajdanki wobec osób ujętych oraz podczas wykonywania zadań związanych z doprowadzeniem pijanych osób do izby wytrzeźwień.
Kajdanki znajdą zastosowanie również w sytuacji, która wymaga udaremnienia ucieczki osoby ujętej lub takiej, która może być groźna dla innych osób. Tak samo będzie w przypadku stawiania oporu strażnikom.
Zgodnie z nowymi regulacjami kajdanki strażnik może założyć na ręce trzymane z przodu. Przewidziano co prawda wyjątek w przypadku osób zachowujących się agresywnie. Takim zatrzymanym kajdanki zostaną założone z tyłu. Jednak kajdanek nie będzie można zastosować wobec osób, które nie ukończyły 17 lat. Wyjątkiem będą nieletni, którzy ukończyli 15 lat i są podejrzani np. o zabójstwo.

Poczucie bezpieczeństwa

Nowe przepisy sprawią, że strażnicy w przypadku odparcia zamachu na życie lub zdrowie będą mogli uderzyć napastnika. Nie będą już zatem ograniczeni do stosowania wyłącznie chwytów obezwładniających. Ponadto w takich sytuacjach będą mogli użyć pałki czy gazu.
Nowelizacja prawa sprawi, że strażnicy będą mogli lepiej dbać o bezpieczeństwo obywateli. Ponadto sami będą czuć się bezpieczniej podczas interwencji, wiedząc, że mają więcej uprawnień.Uprawnienia strażników miejskich i gminnych
Obecnie strażnicy mają prawo do:
● udzielania pouczeń
● legitymowania osób
● ujęcia osób stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia
● nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym
● dokonywania czynności wyjaśniających
● kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych
● usuwania źle zaparkowanych pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół
● wydawania poleceń
Od 24 grudnia 2009 r. strażnicy będą mogli dodatkowo:
● zwracać uwagę
● ostrzegać lub stosować inne środki oddziaływania wychowawczego
● dokonywać kontroli osobistej
● przeglądać zawartość podręcznych bagaży
Podstawa prawna
Art. 1, pkt 12 ustawy z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 97, poz. 803)