Całościowe wyniki sobotnich egzaminów na aplikacje prawnicze zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu - poinformował resort sprawiedliwości.

W sobotę około 13 tys. kandydatów w Polsce zdawało egzaminy na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.

Jak zaznaczyła Joanna Dębek z wydziału informacji resortu, na razie nie są znane oficjalne wyniki egzaminów. Dodała, iż obecnie do ministerstwa napływają jedynie nieoficjalne wyniki z najmniejszych komisji egzaminacyjnych.

"W izbach, gdzie była duża liczba osób przystępujących do egzaminów, np. w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie ogłoszenie wyników zaplanowano dopiero na 30 września" - dodała.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Joanna Agacka-Indecka w poniedziałek w oświadczeniu przekazanym PAP "z najwyższym niepokojem" oceniła nieoficjalne wyniki ministerialnych egzaminów na aplikacje prawnicze.

"Powstaje wrażenie, że politycy i urzędnicy państwowi nie poradzili sobie z zadaniem, które sami na siebie przyjęli"

Według wstępnych informacji podanych w oświadczeniu, w przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, w niektórych regionach liczba osób, które pozytywnie zaliczyły test, nie przekroczyła kilku procent. "W skali całego kraju, jak się szacuje, liczba kandydatów, którzy nie zdali egzaminu na aplikację adwokacką, może sięgnąć nawet 85 proc." - podaje prezes NRA.

"Powstaje wrażenie, że politycy i urzędnicy państwowi nie poradzili sobie z zadaniem, które sami na siebie przyjęli, zmieniając zasady egzaminu z samorządowego na ministerialny" - głosi oświadczenie.

Prezes Rady napisała, że "większość zdających ocenia test ułożony przez ministerstwo sprawiedliwości jako bardzo trudny, nadmiernie szczegółowy i wymagający zbyt obszernej wiedzy".

Agacka-Indecka zapewniła jednocześnie, że samorząd adwokacki "z należną uwagą" przeanalizuje wyniki egzaminu. "Przekonanie niektórych polityków o swojej nieomylności i niechęć do wsłuchiwania się w opinie tych, których zmiany bezpośrednio dotyczą, powoduje właśnie takie sytuacje, jak trudne do zaakceptowania wyniki państwowego egzaminu na aplikacje" - dodano w oświadczeniu.

Test na aplikacje prawnicze składał się z 250 pytań; aby go zdać, należało uzyskać 190 punktów.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o państwowych egzaminach prawniczych

Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o państwowych egzaminach prawniczych, który znajduje się na etapie konsultacji społecznych.

"Można przypuszczać, że rządowe prace nad tym projektem zakończą się w grudniu" - zaznaczyła Dębek. Dodała, iż według planów ustawa wejdzie w życie na początku lipca przyszłego roku i jesienią 2009 r. zostaną przeprowadzone egzaminy według nowych zasad.

Projekt zakłada wprowadzenie państwowego egzaminu prawniczego I i II stopnia. Resort proponuje, aby do egzaminu prawniczego I stopnia mogli podchodzić wszyscy absolwenci prawa. Egzamin ten ma uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na następujące aplikacje prawnicze: sądowo-prokuratorską, referendarską, adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą i legislacyjną.

Egzamin II stopnia miałby składać się z dwóch części - ogólnej (test) i specjalistycznej (prace pisemne)

Osobami uprawnionymi do przystąpienia do egzaminu II stopnia mają być: aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni (nie obejmie on aplikantów sądowych, prokuratorskich i referendalnych); osoby z 4- letnią praktyką "w zakresie wykonywania czynności prawniczych", odbytą po zdaniu państwowego egzaminu prawniczego I stopnia, doktorzy nauk prawnych.

Egzamin II stopnia miałby składać się z dwóch części - ogólnej (test) i specjalistycznej (prace pisemne). Zdanie części specjalistycznej uprawniałoby do przystąpienia do konkursu na wolne stanowisko sędziego, powołania na stanowisko prokuratora, ubiegania się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych.

W sierpniu rząd przyjął natomiast inny projekt nowelizacji ustaw o korporacjach prawniczych, odnoszący się do aplikacji: adwokackiej, radcowskiej i notarialnej oraz przeprowadzenia naboru do tych zawodów. Projekt ma zmienić obecne zasady przeprowadzania egzaminów kończących aplikacje.Ponadto najważniejsze założenia tego projektu to m.in. wspólny test dla kandydatów na aplikację adwokacką i radcowską, przygotowany przez jeden wspólny zespół, co ma zagwarantować ten sam poziom trudności zadań, skrócenie procedury wpisu na listy aplikantów adwokackich i radcowskich oraz przejrzystość i jednoznaczność zakresu egzaminu na aplikacje przez to, że ogólne tematy i wymagany wykaz aktów prawnych będą publikowane na 90 dni przed egzaminem.