Resort poinformował dziś w komunikacie, że przed podjęciem decyzji Kwiatkowski zapoznał się z opiniami prawnymi przygotowanymi w Prokuraturze Krajowej oraz w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Ministerstwa Sprawiedliwości.

"Ze względu na brak sprecyzowanej regulacji dotyczącej przywracania prokuratorów ze stanu spoczynku do czynnej służby, opinie te są podzielone. Mimo to, minister sprawiedliwości - prokurator generalny zdecydował się rozstrzygnąć tę sytuację na korzyść prokuratora Kazimierza Olejnika" - głosi stanowisko resortu.

Kazimierz Olejnik uległ ciężkiemu wypadkowi w 2005 r. Z tego powodu przeszedł w stan spoczynku.

Tymczasem w ustawie o prokuraturze nie ma wyraźnej podstawy prawnej do podejmowania przez prokuratora generalnego decyzji o przywróceniu do czynnej służby prokuratora, który odszedł w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia. Zapisów takich nie ma także w stosowanej odpowiednio ustawie o ustroju sądów powszechnych.

Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości na etapie uzgodnień międzyresortowych znajduje się już projekt, który precyzuje przepisy dotyczące powrotu sędziego i prokuratora ze stanu spoczynku do czynnej służby.

Termin zgłaszania kandydatur do konkursu na prokuratora generalnego upływa 30 listopada

Termin zgłaszania kandydatur do konkursu na prokuratora generalnego upływa w poniedziałek, 30 listopada. Według regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa, która ma zorganizować publiczne przesłuchania kandydatów, zgłoszenia muszą być w Radzie najpóźniej tego dnia. KRS ma w drodze konkursu wybrać dwie kandydatury i przedłożyć je do wyboru prezydentowi.

Jak dotąd do konkursu zgłosiło się siedmiu kandydatów. Są to: prokurator krajowy Edward Zalewski, b. prokurator krajowy Marek Staszak, sędzia Andrzej Seremet z Sądu Apelacyjnego w Krakowie, b. szef ABW Bogdan Święczkowski (obecnie w Prokuraturze Krajowej), zastępca naczelnego prokuratora wojskowego gen. Zbigniew Woźniak, prok. Marek Pasionek z Naczelnej Prokuratury Wojskowej i prok. Andrzej Biernaczyk z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.