W okresie spłacania wierzycieli i wykonywania planu spłaty dłużnik nie będzie mógł zawierać umów kredytu i pożyczki z bankami, instytucjami kredytowymi oraz finansowymi.
Konsumenci decydujący się na ogłoszenie swojej upadłości nie będą mieli prawa do zaciągania nowych kredytów. Takie zmiany do ustawy o upadłości konsumenckiej zaproponowali posłowie z sejmowej Komisji Przyjazne Państwo. Mają one zabezpieczyć interesy samych dłużników i ich wierzycieli.
Projekt ustawy przewiduje, że w okresie spłacania wierzycieli i wykonywania planu spłaty upadły konsument nie będzie mógł dokonywać czynności przekraczających granice zwykłego zarządu i zawierać umów kredytu i pożyczki z bankami, instytucjami kredytowymi oraz instytucjami finansowymi. Wolno mu będzie jedynie zaciągać zobowiązania niezbędne dla utrzymania swojego i osób, w stosunku do których ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczania środków utrzymania.