Przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę za granicą, ale są kapitałowo powiązani z polskimi firmami, będą mogli korzystać z gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych.
Z gwarantowanych przez państwo ubezpieczeń eksportowych będą mogli skorzystać nie tylko przedsiębiorcy z kraju, ale także ci mający siedzibę za granicą. Wystarczy, aby byli oni powiązani kapitałowo z przedsiębiorcami krajowymi, którzy pośredniczą w eksporcie krajowych towarów na zagranicznych rynkach. Takie zmiany przewiduje przyjęta wczoraj przez Sejm nowelizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.
Zgodnie z nowymi przepisami ubezpieczenia zostaną rozszerzone na umowy sprzedaży towarów wysyłanych i usług realizowanych poza terytorium Polski. W ten sposób firmy zależne zostaną zabezpieczone na wypadek strat poniesionych w związku ze sprzedażą polskich towarów lub usług poza terytorium kraju. Ubezpieczenia obejmą także przedsiębiorców, którzy mają swoje siedziby za granicą, ale są powiązani kapitałowo z firmą w Polsce.
Nowe rozwiązania mają zachować konkurencyjność polskiego systemu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych w stosunku do zagranicznych agencji ubezpieczeniowych.
– Korporacja otrzymuje sygnały, że na rynkach wschodnich polscy eksporterzy zmuszeni są do zakładania spółek córek pośredniczących w obrocie – powiedział DGP Piotr Soroczyński, prezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.
– Sprzedaż eksportowa realizowana za pośrednictwem spółek zależnych, umiejscowionych w kraju odbiorcy, może być znacznie bardziej intensywna niż prowadzona bezpośrednio z Polski – dodaje.