Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem do centralnej informacji o zastawach rejestrowych o wydanie z rejestru np. zaświadczenia. Dokument, który otrzyma drogą elektroniczną, będzie miał taką moc, jak wydany w formie papierowej. To najważniejsza zmiana, jaką przewiduje nowelizacja ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, którą jutro zajmie się Sejm.

Głównym zadaniem centralnej informacji o zastawach rejestrowych jest udzielanie informacji oraz wydawanie na wniosek zainteresowanego zaświadczeń i odpisów z rejestru zastawów. Wystawiane dokumenty mogą mieć formę pisemną lub elektroniczną. W tym drugim przypadku są one wysyłane na adres mailowy, z którego wnioskodawca przesłał do centralnej informacji wniosek. W obecnym stanie prawnym dokumenty i informacje przesłane za pośrednictwem internetu traktowane są jak dokumenty prywatne i spełniają tylko funkcję informacyjną. Nie można się powołać na ich treść, np. przed sądem lub urzędem. Po wejściu w życie nowelizacji odpisy i zaświadczenia z rejestru zastawów przesyłane drogą elektroniczną będą miały moc takiego samego dokumentu urzędowego jak wydane z rejestru w formie pisemnej.

Jeżeli posłowie przyjmą nowelizację bez poprawek, trafi ona do podpisu prezydenta. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.