Już jutro będzie mogła rozpocząć się procedura wyboru nowego szefa prokuratury. Umożliwiają to wchodzące jutro w życie przepisy nowelizacji ustawy o prokuraturze. Jej głównym celem jest odpolitycznienie prokuratury i rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

– Zwiększy się niezależność prokuratorów i poprawi jakość ich pracy. Nie będą oni obawiali się już podejmowania trudnych i nie zawsze wygodnych politycznie decyzji – uważa prokurator Cezary Kiszka, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów RP.

Wybiera KRS

Na czele prokuratury będzie stał niezależny prokurator generalny powoływany na sześcioletnią kadencję przez prezydenta. Będzie mógł nim zostać czynny zawodowo sędzia lub prokurator z co najmniej dziesięcioletnim stażem pracy. Pierwszych dwóch kandydatów przedstawi głowie państwa Krajowa Rada Sądownictwa.

Wchodzące jutro w życie przepisy nie mówią nic na temat procedury wyłaniania kandydatów na szefa śledczych. Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła więc regulamin, który dokładnie określa, jak będzie odbywał się wybór prokuratora generalnego.

– Wszystkie zainteresowane osoby muszą przesłać do KRS swój życiorys wraz z listem motywacyjnym. Mają oni na to czas do 30 listopada – mówi Stanisław Dąbrowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.