Od dziś zmieniają się zasady wykorzystywania informacji kryminalnych. Nowelizacja ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, która właśnie weszła w życie, wprowadza nowe okoliczności, w których nie mogą być one wykorzystywane.

Informacje kryminalne muszą być usunięte z baz danych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, jeżeli ich gromadzenie jest zabronione, jeżeli okażą się one nieprawdziwe albo jeżeli od ich zdobycia upłynie 15 lat, a także gdy będzie to uzasadnione ze względu na bezpieczeństwo państwa lub jego obronność albo mogą spowodować identyfikację osób udzielających pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych. Decyzję o usunięciu informacji z bazy danych będzie podejmował, w formie zarządzenia, szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

Na wniosek zainteresowanych informacje kryminalne powinny być im przekazywane niezwłocznie. Jeżeli udzielenie informacji mogłoby spowodować identyfikację osób udzielających pomocy przy czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, to obowiązkiem szefa Centrum będzie odmówienie jej udzielenia.

Słownik

Informacje kryminalnedane dotyczące spraw będących przedmiotem czynności operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego, jak np. informacje o osobach, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne.

Podstawa prawna

Ustawa z 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 69, poz. 595).