Dziś mijają dwa lata funkcjonowania Sejmu VI kadencji. W tym czasie odbyły się 53 posiedzenia, podczas których uchwalono 464 ustawy. To nieco więcej niż połowa wszystkich, które znalazły się w Sejmie. W sumie w tym czasie do prac w Izbie trafiło 871 projektów. Większość z nich to były jednak inicjatywy poselskie. Rząd Donalda Tuska zdołał w tym czasie skierować do prac w Sejmie 294 projekty.

Tempo prac rządu nie jest zadowalające, biorąc pod uwagę fakt, że według planu legislacyjnego Rada Ministrów powinna przyjmować znacznie więcej propozycji zmian prawa. W planie legislacyjnym na I półrocze 2009 roku znalazło się 144 projektów, z czego przyjętych zostało 44. Z kolei w okresie od lipca do końca grudnia tego roku Rada Ministrów ma przyjąć 125 projektów. Do tej pory z tego planu rząd przyjął 30 ustaw.

Część zapowiadanych przez rząd zmian trafia do Sejmu jako inicjatywa poselska. Tak było na przykład z ustawą medialną czy nowelizacją ustawy o prawie transportowym.

Z obecnego planu legislacyjnego na II półrocze tylko część przyjętych przez rząd projektów ma duże znaczenie dla państwa i obywateli. Niektóre istotne zmiany wprowadzono wcześniej, a inne ciągle czekają na swoją kolej podczas obrad Rady Ministrów.