Opóźnia się powstanie specjalnej platformy internetowej, na której każdy będzie mógł na bieżąco prześledzić rządowy proces legislacyjny. Organizacje społeczne i obywatele mieli skorzystać z takich informatycznych udogodnień już w ubiegłym roku. Prace jednak wciąż trwają.

Maciej Berek, prezes Rządowego Centrum Legislacji, zapewnia nas, że pierwsze projekty ustaw z elektronicznymi metryczkami pojawią się na platformie RCL w czerwcu.

Zmiany w jednym miejscu

Dzięki tej platformie osoby zainteresowane będą mogły na bieżąco śledzić prace nad ustawą i dotrzeć do wszystkich dokumentów związanych z projektem. Dowiemy się, kto jakie zmiany dopisuje, kto, jakie sformułowania wykreśla z przepisu. Zainteresowani zapoznają się z założeniami zmian prawa, z uwagami organizacji społecznych, opiniami Rady Legislacyjnej, czy sprawdzą, jakie zostały wprowadzone poprawki do ostatniej wersji projektu. Będzie można zobaczyć też, co wypadło z projektu, a co dodano, np. po Komitecie Stałym Rady Ministrów.

– Każdy projekt będzie można prześledzić od momentu jego wniesienia przez ministra, poprzez całość konsultacji i kolejne etapy, jak Komitet Stały Rady Ministrów oraz posiedzenia rządu. Całość będzie w jednym miejscu, a taka platforma z pewnością zwiększy przejrzystość tworzenia prawa i procesu legislacyjnego – zapewnia Maciej Berek.

W platformie internetowej wszystkie informacje związane z procesem legislacyjnym udostępnianie będą w postaci zeskanowanych dokumentów i pism w porządku chronologicznym. Oczywiście przy każdym projekcie, zmianie, poprawce czy wersji propozycji znajdzie się data dodania dokumentu. Pomoże to dokładnie prześledzić całość prac nad konkretnymi zmianami.

Na każdym etapie inny organ administracji rządowej będzie zobowiązany do uaktualniania danych w takiej platformie. Oznacza to, że poszczególne zmiany będą wprowadzały np. resorty, a na innym etapie Rada Legislacyjna, a na innym pracownicy obsługi Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Użytkownicy platformy będą mogli także skorzystać z wyszukiwarki, która pomoże odnaleźć konkretny dokument, np. po słowach kluczowych lub wpisaniu wnioskodawcy.