Powstanie platforma internetowa, gdzie zmiany w przepisach zostaną odnotowane i zapisane. Obecnie w trakcie prac nad rządowymi projektami ustaw trudno ustalić, kto wprowadził poprawki. Do metryczki ustawy dołączane będą również opinie i komentarze ekspertów z Rady Legislacyjnej.
Opóźnia się powstanie specjalnej platformy internetowej, na której każdy będzie mógł na bieżąco prześledzić rządowy proces legislacyjny. Organizacje społeczne i obywatele mieli skorzystać z takich informatycznych udogodnień już w ubiegłym roku. Prace jednak wciąż trwają.
Maciej Berek, prezes Rządowego Centrum Legislacji, zapewnia nas, że pierwsze projekty ustaw z elektronicznymi metryczkami pojawią się na platformie RCL w czerwcu.