Projekt nowelizacji przygotowany w MS zakłada również zmiany innych przepisów

Projekt nowelizacji przygotowany w MS zakłada również zmiany innych przepisów. M.in. przewiduje zmianę podporządkowania skazanych sądom penitencjarnym, tak by ich sędziowie nie musieli wyjeżdżać na posiedzenia do jednostek penitencjarnych leżących poza okręgiem ich sądu.

Minister Kwiatkowski poinformował również, że resort pracuje nad projektem, który przewidywałby objęcie odpowiednim dozorem lub nadzorem tzw. niebezpiecznych sprawców (w tym pedofilów), po odbyciu przez nich wyznaczonej wcześniej kary. Chodzi o nadzór z wykorzystaniem możliwości technicznych, jakie daje system dozoru elektronicznego.

W systemie dozoru elektronicznego skazany odbywa karę w domu

W systemie dozoru elektronicznego skazany odbywa karę w domu, z elektroniczną obrączką na nodze, sygnalizującą każde wyjście poza wyznaczony teren. Sygnał trafia do centrum monitoringu, które mieści się w budynku na Saskiej Kępie w Warszawie. Manipulowanie przy urządzeniach, próba ich zdjęcia lub wyłączenia grozi więzieniem.

Skazany, który ma pozytywną prognozę kryminologiczną, sam składa wniosek, wskazuje właściciela lub zarządcę lokalu, w którym będzie przebywał i przedkłada zgodę domowników na odbywanie kary wśród nich.

Przed decyzją sądu warunki skazanego na miejscu sprawdza kurator

Przed decyzją sądu warunki skazanego na miejscu sprawdza kurator, zbadane będzie też, czy w miejscu pobytu skazanego jest zasięg telefonii GSM. Resort sprawiedliwości przyznaje, że na karę w SDE mogą liczyć tylko osoby mieszkające w miejscowościach, gdzie taki zasięg jest. Stacjonarne urządzenie monitorujące można wyskalować poszerzając do kilkudziesięciu metrów albo zawężając do kilkunastu teren, po którym może się poruszać skazany z elektroniczną bransoletą na nodze.

Resort sprawiedliwości podkreśla, że odbywana na wolności kara pozwala skazanemu zachować źródło utrzymania rodziny. System praktycznie eliminuje z SDE możliwość odbywania kary w tej formie przez skazanych za przemoc w rodzinie. Według resortu, SDE obejmuje przede wszystkim skazanych za niepłacenie alimentów i pijanych rowerzystów.