Do wydziałów penitencjarnych sądów okręgowych apelacji warszawskiej wpłynęło od skazanych pierwszych kilkanaście wniosków o odbywanie kary pozbawienia wolności we własnym domu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości w pierwszym testowym etapie wdrożenia dozoru elektronicznego mogą z niego skorzystać wyłącznie skazani zamieszkujący na terenie apelacji warszawskiej.

W Płocku są to trzy wnioski, natomiast w obydwu warszawskich okręgach wpłynęło łącznie siedem podań.

– Wszystkie wnioski zawierały braki formalne i skazani zostali wezwani do ich uzupełnienia – informuje Hanna Pawlak, przewodniczący XI Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Braki we wnioskach uniemożliwiły również ich rozpoznanie przez Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi. We wszystkich trzech wnioskach brakowało pisemnie wyrażonej zgody osób wspólnie zamieszkujących ze skazanym.

– Mimo braków sąd zwrócił się już do firmy dozorującej o zbadanie możliwości technicznych zastosowania systemu dozoru elektronicznego. Dodatkowo wystąpił również o opinię o skazanych z zakładów karnych, a w stosunku do skazanego przebywającego na wolności o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez policję. – mówi Marcin Łochowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie.