Czy można podzielić nabyty udział spadkowy

Kupiłem udział spadkowy. Chciałbym wydzielić swoją część, ale spadkobiercy nie chcą przeprowadzić podziału masy spadkowej. Czy z wnioskiem o podział może do sądu wystąpić nabywca udziału, który nie dziedziczył po zmarłym?

TAK

Nabywca udziału spadkowego ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o dział spadku. Przysługują mu więc takie same uprawnienia jak pozostałym spadkobiercom oraz wierzycielom spadkobierców. Może wziąć udział w postępowaniu działowym, ponieważ jest osobą zainteresowaną w rozumieniu art. 510 k.p.c. Wynik postępowania dotyczy bowiem jego praw.

Natomiast takiego prawa o wystąpienie do sądu z wnioskiem nie ma nabywca udziału w konkretnym przedmiocie należącym do spadku.

Nabywca udziału spadkowego nie może żądać zniesienia współwłasności tylko tego przedmiotu, w którym nabył udział.

Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek, ale z ważnych powodów może zostać ograniczony tylko do części spadku.

Postępowanie o dział toczy się przed sądem spadku w trybie nieprocesowym. Spór o podział majątku spadkowego spadkobiercy mogą też poddać rozstrzygnięciu przez sąd polubowny bądź zawrzeć umowę w formie ugody sądowej w postępowaniu o dział spadku.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak spadkobiercy mogą skutecznie i zgodnie z prawem dokonać podziału majątku spadkowego.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy są ograniczenia w podziale majątku
- Czy prawo do podziału spadku się przedawnia
- Czy dzieląc spadek, należy uwzględnić darowizny
- Czy spadkobiercy mogą sami podzielić spadek
- Czy istnieje procedura zaliczeń darowizn