Grupy robocze do spraw koordynacji bezpieczeństwa podczas Euro 2012 działają na mocy umowy między rządami Polski i Ukrainy. Po dzisiejszym spotkaniu na szczeblu ministrów spraw wewnętrznych ustalono, że grupa robocza zajmie się określeniem i usunięciem barier prawnych. Do tego celu utworzono trzy zespoły zadaniowe: ratownictwo, współpraca policyjna i współpraca graniczna.

Dotychczas strona polska doprowadziła do uchwalenia nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Określono w niej zasady zakazu stadionowego. Minister Spraw Wewnętrznych Adam Rapacki zaznaczył, że trwają intensywne prace trwają nad wprowadzeniem międzynarodowego zakazu stadionowego.
Polega on na tym, że chuligan, wobec którego sąd orzekł zakaz wstępu na mecze piłki nożnej, musi się meldować na policji i nie będzie mógł uczestniczyć w imprezach nawet kilka lat. Oba państwa muszą tak zorganizować systemy elektronicznej identyfikacji kibiców, aby zakaz ten dotyczył meczów odbywanych na Ukrainie. Stąd konieczność ratyfikacji przez parlament ukraiński unijnej Konwencji 108 w sprawie ochrony danych osobowych.

- Musimy przygotować projekty ustaw o ograniczeniu dostępu do stadionów chuliganów – tłumaczy Oleksandr Sawczenko, wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy. – W innej ustawie zaostrzymy sankcje wobec nie przestrzegających prawa kibiców. Dla lepszej obsługi turystów wprowadziliśmy do naszego systemu zawód stewarda. I w tym zakresie szkolimy młodych ludzi.

Minister ukraiński, stwierdził też że służby graniczne współpracują ze sobą od kilku lat, ale dla usprawnienia przepływu osób na Euro 2012 potrzebne są dwa nowe przejścia graniczne

- Jednak główny ruch osobowy odbywać się będzie przez lotniska. Polsko-ukraińskie służby graniczne i celne pracują nad usprawnieniem kontroli w portach lotniczych – dodał min. Sawczenko.