Jeszcze tylko przez 12 miesięcy funkcje syndyka w postępowaniu upadłościowym i naprawczym mogą wykonywać osoby wpisane na listy prowadzone przez prezesów sądów okręgowych. Po 10 października 2010 r. czynność syndyka będą mogli sprawować fachowcy po zdanym egzaminie państwowym i uzyskaniu licencji syndyka. Tymczasem do chwili obecnej Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło cztery egzaminy dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Dwa w roku 2008 i dwa z trzech zaplanowanych na rok 2009.

Wyniki egzaminów

– Wynik pozytywny uzyskało 115 osób, z czego 48 osób w toku egzaminu przeprowadzonego we wrześniu 2009 r. – informuje Joanna Dębek z Ministerstwa Sprawiedliwości. Kolejny termin egzaminu wyznaczono na 20 listopada. Zdaniem ekspertów egzaminów jest zdecydowanie za mało, a w konsekwencji nowe uprawnienia uzyskało niewiele osób.

W opinii Witolda Missali z Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Syndyków i Likwidatorów za rok wymiar sprawiedliwości stanie przed problemem, gdyż liczba osób z licencją syndyka będzie za mała w stosunku do potrzeb.

– Jeżeli nawet ta nowa tendencja zdawalności egzaminów się utrzyma, to osób z licencjami będzie może około 200 – mówi Witold Missala.