Od dziś wszystkie domy i mieszkania sprzedawane na rynku wtórnym powinny mieć świadectwo energetyczne. Do 2014 roku nie będzie jednak sankcji za zbycie lokalu bez tego dokumentu.
Już od dziś wszystkie domy i mieszkania wprowadzane do obrotu, a więc sprzedawana lub wynajmowane, powinny mieć świadectwo energetyczne. Dziś wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego, która nakłada obowiązek posiadania dokumentów określających zużycie energii we wszystkich budynkach, także tych z rynku wtórnego.
Obowiązek sporządzania świadectw energetycznych także dla obiektów wprowadzanych do obrotu na rynku wtórnym nie oznacza jednak, że bez tego dokumentu nie będzie można np. sprzedać mieszkania.
– Ustawa nie przewiduje żadnej sankcji za zbycie mieszkania bez świadectwa energetycznego – mówi Zbigniew Radomski, dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury.
Oznacza to, że to wyłącznie od woli kupującego i sprzedającego będzie zależało, czy przy zbyciu lokalu zostanie przedstawione świadectwo energetyczne. Jeżeli kupujący nie będzie żądał przedstawienia tego dokumentu, to sprzedaż mieszkania będzie możliwa bez niego. Nie wiadomo jednak, jak długo właściciele nie będą ponosili konsekwencji sprzedaży lub wynajęcia mieszkania czy domu bez świadectwa energetycznego. Zaostrzenia przepisów chce bowiem Komisja Europejska, która przygotowała nowelizację dyrektywy przewidującą sankcje za brak świadectwa.
– Jeżeli Komisja Europejska wprowadzi kary za brak świadectwa, to rząd będzie chciał, aby w Polsce obowiązywały one od 2014 roku – deklaruje Zbigniew Radomski.
Nowelizacja rozszerza też grupę osób, którzy mogą sporządzać świadectwa energetyczne. Nowe uprawnienia uzyskali inżynierowie budownictwa, którzy nie mają tytułu magistra, a ukończyli studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych. Świadectwa będą też mogli sporządzać uczestnicy procesu budowlanego, jak np. deweloperzy i projektanci budynków. Nie będą ich mogli natomiast przygotować właściciele lub zarządcy budynku, dla którego ma być sporządzone świadectwo.
Podstawa prawna
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 161, poz. 1279).