Zgodnie z ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) za utrzymanie porządku na drodze gminnej odpowiada wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta. Za stan dróg powiatowych odpowiada zarząd powiatu, a za wojewódzkie – zarząd województwa. Za drogi krajowe odpowiedzialny jest generalny inspektor dróg krajowych i autostrad.

Piaskarki wyjechały wczoraj na ulice w Rabce w województwie małopolskim. Urzędnicy gminy zapewniają, że drogi na jej terenie są przejezdne. Podobnie było wczoraj w Krasnystawie w woj. lubelskim.

– Zarząd dróg powiatowych i przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej byli przygotowani na opady śniegu. Od rana drogi są oczyszczane – mówi Andrzej Jakubiec, burmistrz Krasnegostawu.

Inaczej było w innych rejonach województwa lubelskiego. Andrzej Bogucki z gminy Jabłonna przyznaje, że sytuacja w tym rejonie nie jest najgorsza, ale to zasługa pogody. Dodatnia temperatura sprawiła, że tylko w kilku przypadkach mieszkańcy mieli problem z przejechaniem. Piaskarki i pługi nie wyjechały, bo gmina nie ma umowy z firmą oczyszczającą drogi.

Gmina odpowiada za stan dróg na podstawie ustawy o drogach publicznych i przepisów ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r, nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).