W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego szef CBA ma obowiązek przekazać materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej, a w razie potrzeby także wniosek o wszczęcie postępowania karnego prokuratorowi generalnemu (art. 17 ust. 15 ustawy o CBA).

– Jeżeli szef CBA ma informacje, że popełniono przestępstwo, powinien powiadomić prokuraturę. Dokumenty z tym związane trzeba złożyć w prokuraturze – mówi prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista.

Należy pamiętać, że szef CBA pracuje pod nadzorem premiera i realizuje jego wytyczne.

W zależności od wagi zgromadzonych informacji szef CBA może zatem powiadomić prezesa Rady Ministrów lub prokuratora generalnego.

W przypadku potwierdzenia informacji o przestępstwie szef CBA przekazuje prokuratorowi generalnemu zgromadzone materiały z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego (19 ust. 5 ustawy o CBA).

Podstawa prawna

Ustawa z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. nr 104, poz. 708 z późn. zm.).

OPINIA

Ryszard Piotrowski

Uniwersytet Warszawski

Zawiadomienie premiera przez szefa CBA nie stanowi naruszenia procedury określonej ustawą. Jeżeli szef CBA stwierdzi, że sprawa dojrzała do wszczęcia postępowania, zgromadzone podczas kontroli materiały wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego przekazuje prokuratorowi generalnemu. Poza zawiadomieniem prokuratora generalnego może porozmawiać z premierem.