Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej to jedno z podstawowych zadań własnych każdej gminy. Niestety, dzisiaj mało która z nich może poszczycić się brakiem problemów z zapewnieniem wystarczającej liczby mieszkań komunalnych, zalegającymi z czynszem najemcami czy wymagającymi natychmiastowych remontów kamienicami. Co prawda w przeciągu kilku lat nie można całkowicie pozbyć się kłopotów związanych z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi, ale na pewno można zmniejszyć ich skalę. Władze gminy powinny więc właściwie decydować komu i na jakich zasadach wynajmować mieszkania komunalne, jak ustalić stawki czynszu, by stać było na nie najemców i jednocześnie zapewniały one wystarczający przychód. Gminy muszą też ciągle pozyskiwać nowe nieruchomości, by wyjść naprzeciw potrzebom najuboższych mieszkańców. W tym celu powinny sięgać po państwowe wsparcie i korzystać z nowych rozwiązań, takich jak np. partnerstwo publiczno-prywatne.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Warunków wynajmowania lokali

Ustalania wysokości czynszu

Obniżek i podwyżek czynszu

Kłopotów z wypowiedzeniem najmu

Postępowania z dłużnikami

Dopłat do inwestycji

Sprzedaży lokali z bonifikatą

Współpracy z prywatnymi inwestorami

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak poprawić skuteczność gospodarowania mieszkaniami komunalnymi.