Gminy, które zaczną teraz racjonalnie zmieniać strategię gospodarowania mieszkaniami komunalnymi, mogą w perspektywie kilku lat doprowadzić do komfortowej sytuacji, gdzie nakłady na lokale samorządowe będą pokrywały się z przychodami z najmu. W tym celu muszą wprowadzić racjonalnie zróżnicowane stawki czynszów, zinformatyzowane systemy zarządzania zasobami nieruchomości i wykorzystywać państwowe dotacje do inwestycji komunalnych.
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej to jedno z podstawowych zadań własnych każdej gminy. Niestety, dzisiaj mało która z nich może poszczycić się brakiem problemów z zapewnieniem wystarczającej liczby mieszkań komunalnych, zalegającymi z czynszem najemcami czy wymagającymi natychmiastowych remontów kamienicami. Co prawda w przeciągu kilku lat nie można całkowicie pozbyć się kłopotów związanych z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi, ale na pewno można zmniejszyć ich skalę. Władze gminy powinny więc właściwie decydować komu i na jakich zasadach wynajmować mieszkania komunalne, jak ustalić stawki czynszu, by stać było na nie najemców i jednocześnie zapewniały one wystarczający przychód. Gminy muszą też ciągle pozyskiwać nowe nieruchomości, by wyjść naprzeciw potrzebom najuboższych mieszkańców. W tym celu powinny sięgać po państwowe wsparcie i korzystać z nowych rozwiązań, takich jak np. partnerstwo publiczno-prywatne.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat: