Licytacja komornicza to szansa na kupno lokalu użytkowego za niewielkie pieniądze. Wbrew powszechnie panującej opinii nabycie nieruchomości w ten sposób nie wiąże się z większym ryzykiem niż nabycie jej od osoby trzeciej. Po przybiciu i zapłacie ceny własność przysądzana jest bowiem postanowieniem przez sąd.

Kto uczestniczy w licytacji

W licytacji może wziąć udział właściwie każdy przedsiębiorca. Jeśli jest nim osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą w licytacji może uczestniczyć osobiści lub przez pełnomocnika. W przypadku spółek możliwe jest uczestnictwo zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianej w umowie spółki lub statucie. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje też pewne wyłączenia co do osoby licytanta. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Ten ostatni przypadek dotyczy zwłaszcza przedsiębiorców, których siedziba znajduje się za granicą.

Wartość licytowanej nieruchomości określana jest przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego podczas sporządzania operatu szacunkowego. Cena wywołania, czyli minimalna kwota, za jaką można nabyć nieruchomość przy pierwszej licytacji, wynosi 3/4 sumy oszacowania. Jeżeli nikt nie zgłosił wniosku o przejęcie nieruchomości w pierwszej licytacji lub jeżeli sąd odmówi przybicia, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugą licytację, na której cena wywołania stanowi 2/3 sumy oszacowania. Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość.

Suma oszacowania bywa przy tym w chwili licytacji niższa niż rynkowa wartość nieruchomości. Rzadko zdarza się jednak, że licytant nabędzie mieszkanie za tzw. cenę wywoławczą. Cena atrakcyjnej nieruchomości może zostać podbita i osiągnąć lub przewyższyć poziom ceny rynkowej.

Egzekucję z nieruchomości przeprowadza komornik działający przy sądzie, w okręgu którego nieruchomość jest położona. Wydział administracyjny każdego sądu rejonowego prowadzi tablice, na których widnieją ogłoszenia o licytacjach nieruchomości. Każda licytacja obowiązkowo musi być obwieszczona w prasie, która przez komornika i wierzyciela została uznana za poczytną na danym terenie. Chodzi o to, aby o licytacji dowiedziała się jak największa grupa osób. Ogłoszenie takie publikowane jest co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji. Czasem obwieszczenia zamieszczane są również w internecie.

Z ogłoszenia dowiemy się między innymi jaka nieruchomość ma być sprzedana, kiedy odbędzie się licytacja, jaka jest cena wywoławcza i suma rękojmi oraz kiedy można oglądać nieruchomość.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Licytacja komornicza: lokal użytkowy za 2/3 wartości.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Jak przystąpić do licytacji
- Jak wywoływana jest licytacja
- Kiedy występuje postanowienie o przybiciu
- Czy wygasają wszystkie prawa

Nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej - Ekspert GP