Komisje sejmowe poparły projekt nowelizacji ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów przygotowany przez Komisję Nadzwyczajną Przyjazne Państwo. Przewiduje on, że odpisy i zaświadczenia z rejestru zastawów wydawane drogą elektroniczną będą miały moc dokumentów urzędowych wydawanych przez sąd.

Teraz taką moc mają tylko odpisy i zaświadczenia wydawane z rejestru zastawów w formie pisemnej. Natomiast są jej pozbawione odpisy i zaświadczenia wydawane przez centralną informację o zastawach w formie elektronicznej, nawet jeśli są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Taki podpis jest przyporządkowany wyłącznie do osoby, która go składa, sporządzony jest za pomocą bezpiecznych urządzeń i jest powiązany z danymi, do których został dołączony, tak że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

– Jednak nawet w razie opatrzenia dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym ma on teraz jedynie charakter informacyjny, a w postępowaniu sądowym traktowany jest jako dokument prywatny – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.

Zdaniem posła Mirosława Sekuły, przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo, osłabienie znaczenia prawnego zaświadczeń i odpisów wydawanych drogą elektroniczną przez centralną informację zaprzecza podstawowemu celowi utworzenia tej instytucji.

Do zadań centralnej informacji należy tworzenie i eksploatacja połączeń rejestru zastawów o systemie informatycznym, prowadzenie zbioru informacji z rejestru zastawów w systemie informatycznym, prowadzenie zbioru informacji z rejestru zastawów oraz udzielanie informacji, wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru zastawów./

Dyrektywa 1999/93/WE zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, aby nie odmawiano podpisowi elektronicznemu skuteczności prawnej tylko z tego powodu, że jest on w formie elektronicznej.

Podstawa prawna

Ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. nr 149, poz. 703 z późn. zm.).