Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) zacznie regulować także działalność spółek publicznych. Zamieszczenie w nim definicji tych spółek przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji k.s.h. Zgodnie z jego zapisami spółką publiczną będzie taka, której co najmniej jedna akcja została dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym w Polsce.

Publiczne, czyli giełdowe

– Wprowadzenie nowej definicji spółki publicznej doprowadzi do tego, że spółkami publicznymi będą spółki giełdowe, czyli takie, których akcje notowane są na giełdzie papierów wartościowych – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.

Nowa definicja nie narusza istniejącego obecnie rozróżnienia obowiązków informacyjnych spółek posiadających akcje notowane na rynku regulowanym, które określił minister finansów, oraz tych, które mają akcje notowane w alternatywnym systemie obrotu, tzw. ATS.

– Natomiast teraz spółka publiczna musi mieć co najmniej jedną akcję zdematerializowaną, czyli niemającą postaci dokumentu i niesporządzoną na piśmie. Obrót nimi odbywa się bez udziału dokumentów akcji – dodaje Biernacki.

Obecnie definicja spółki publicznej znajduje się w dwóch ustawach: o ofercie publicznej oraz o obrocie instrumentami finansowymi, które wzajemnie do siebie odsyłają w związku z interpretacja niektórych pojęć. Autorzy projektu nowelizacji przeniesienie definicji spółki publicznej do k.s.h. uzasadnili przede wszystkim tym, że w kodeksie przybędzie przepisów dotyczących spółek publicznych na skutek implementacji dyrektywy o prawach akcjonariuszy. Dotyczyć one będą na przykład organizacji i przeprowadzenia walnego zgromadzenia.