Zaostrzenie warunków stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary zakłada uchwalona w piątek przez Sejm tzw. duża nowelizacja kodeksów z zakresu prawa karnego. W przypadku zbrodni zagrożonej karą co najmniej 25 lat pozbawienia wolności sąd nie może złagodzić kary poniżej ośmiu lat pozbawienia wolności. Do tej pory przy popełnieniu przez sprawcę czynu stanowiącego zbrodnię sąd wymierzał karę pozbawienia wolności nie niższą od jednej trzeciej dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

Znacznemu podwyższeniu ulegną stawki grzywien. Wzrastają one z 360 do 540. Przy orzekaniu grzywny przez sad, każda stawka może wynosić od 10 do 2000 zł. Zmiany wprowadzono też do przepisów o postępowaniu przyspieszonym – zrezygnowano z obowiązkowego zatrzymywania sprawcy, osadzania go w areszcie i doprowadzania do sądu. Będzie można go wezwać w wyznaczonym terminie, nie później niż w ciągu 72 godz. od zatrzymania.

Pełnomocnikiem w procesie karnym stron innych niż oskarżony może być według uchwalonej ustawy zarówno adwokat, jak i radca prawny. Wprowadzona regulacja umożliwia korzystanie z pomocy radców prawnych przez pokrzywdzonych działających w procesie w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych czy powodów cywilnych.

Gwałt na osobach poniżej 15. roku życia (gwałt pedofilski) lub członków najbliżej rodziny (gwałt kazirodczy) uznano za zbrodnię, za co grozi kara od trzech lat więzienia. W razie popełnienia wskazanych zbrodni, umieszczenie w zakładzie zamkniętym lub skierowanie na leczenie ambulatoryjne ma być obligatoryjne.

O umieszczeniu sprawców tych zbrodni w zakładzie zamkniętym albo skierowaniu na leczenie ambulatoryjne do ośrodka prowadzącego terapię farmakologiczną i psychoterapię będzie orzekać sąd. Terapii farmakologicznej nie można stosować, jeśli stwarzałaby ona niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia skazanego.

Ważną zmianą jest wprowadzenie kary dwóch lat więzienia za przekonywanie, że kontakty seksualne z dziećmi nie muszą ich krzywdzić. Nowelizacja wprowadza karanie nawiązywania kontaktów z małoletnimi za pośrednictwem internetu w celu popełnienia przestępstwa na tle seksualnym.

Przyjęto też poprawkę wprowadzającą karalność produkcji emblematów o symbolice faszystowskiej i komunistycznej.