Posłowie przyjęli wczoraj senacki projekt nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany dotyczą sposobu obliczania opłat sądowych w postępowaniu uproszczonym.

Opłata stała od apelacji, jaką należy uiścić w celu rozpatrzenia przez sąd odwołania od wyroku I instancji, zależeć teraz będzie od wartości przedmiotu zaskarżenia, a nie jak dotychczas od wartości przedmiotu sporu. Nowelizacja wprowadza również opłaty stałe od pozwu w postępowaniu uproszczonym wyznaczane w zależności od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy. Najwyższa wprowadzona opłata wynosi 300 zł.

Przyjęta ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia ubiegłego roku. Trybunał stwierdził, że dotychczasowe przepisy były sprzeczne z konstytucją. Do tej pory od apelacji pobierano opłatę stałą, liczoną tak jak od pozwu, czyli od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, bez względu na wysokość wartości przedmiotu zaskarżenia.

Wobec apelacji wniesionych przed dniem wejścia w życie omawianego projektu będą stosowane przepisy dotychczasowe.