Przez dwie i pół godziny 14 tys. 237 kandydatów pisało dziś w całym kraju egzamin wstępny na aplikacje: radcowską, adwokacką i notarialną. Pytań było 150 - o sto mniej niż przed rokiem. Kandydaci na aplikantów ocenili je jako "średnio trudne". Wyniki - w najbliższych daniach.

W tym roku wnioski o dopuszczenie do egzaminów na wszystkie aplikacje złożyła najwyższa - w porównaniu z latami 2005-08 - liczba osób. Najwięcej absolwentów prawa chce zostać radcą prawnym - 8754. Na aplikację adwokacką jest 4044 chętnych, a na notarialną - 1439.

Warszawska izba radców prawnych miała najtrudniejsze zadanie - 3075 kandydatów, których trzeba było podzielić na 7 grup i powołać 7 komisji. Wszyscy zdawali egzamin w halach Expo przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie. Pytania - jak oceniali uczestnicy egzaminu opuszczając salę - były "średnio trudne". "Przed rokiem zdało 10 proc. kandydatów, mam nadzieję, że tym razem będzie łatwiej" - mówił jeden z nich.

Ewa Kępińska, absolwentka prawa z Wałbrzycha, która zdawała tam egzamin na aplikację radcowską podkreślała w rozmowie z PAP, że komisja egzaminacyjna rygorystycznie zabraniała wnoszenia na salę czegokolwiek poza przyborami do pisania. "Nawet maskotki, nie mówiąc już o telefonie komórkowym" - podkreśliła.

Pytania egzaminacyjne przygotowała komisja przy ministrze sprawiedliwości - samorządy zawodowe przy organizacji egzaminu pełniły jedynie rolę techniczno-logistyczną. Za przystąpienie do testu każdy wnosił opłatę 638 zł, co stanowi przychód budżetu państwa. Fiskus zainkasował więc łącznie 9 mln 83 tys. 206 zł.

Egzamin dla kandydatów na aplikacje adwokacką i radcowską był taki sam

Egzamin dla kandydatów na aplikacje adwokacką i radcowską był taki sam, więc niektórych startujących do zawodu radcy prawnego zaskoczyła duża liczba pytań z prawa karnego (obecnie radca prawny nie może bronić w sprawach karnych). Nie powinno to jednak dziwić wobec ministerialnego planu połączenia obu tych zawodów prawniczych.

W tym roku po raz pierwszy egzaminy odbyły się na nowych, uznawanych za bardziej przyjazne dla zdających, zasadach. Przystępujący do egzaminów wstępnych wcześniej mogli zapoznać się z wykazem tytułów aktów prawnych, które stanowiły podstawę ułożenia testów. Wykazy tych tytułów w maju zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z zakresu egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską usunięto prawo finansowe

Z zakresu egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską usunięto prawo finansowe - pozostało one w pytaniach na aplikację notarialną. Pytania z tego zakresu w latach poprzednich sprawiały dużą trudność kandydatom na adwokata i radcę. Ponadto zmniejszyła się liczba pytań w teście - z 250 do 150. Pozytywny wynik z egzaminu zapewni uzyskanie 100 punktów, czyli 66 proc. możliwych do uzyskania punktów (próg punktowy został obniżony z 77 procent).

Z myślą o powiększeniu liczby adwokatów i radców prawnych czas trwania tych aplikacji został skrócony z ponad 4 do 3 lat.

Liczba kandydatów na aplikacje prawnicze od kilku lat stale rośnie. W tym roku stara się o nie 14 237 kandydatów. W 2005 r. było to 4995 osób, w 2006 r. - 7057 osób, w 2007 r. - 9079 osób, a w 2008 r. - 13 153 osoby. Ten wzrost liczby kandydatów napawa obawą korporacje prawne - szczególnie liczący niecałe 10 tysięcy członków samorząd adwokacki. Palestra, która swoich aplikantów kształci w systemie "patron-uczeń", może w niedługim czasie mieć problemy ze znalezieniem odpowiedniej liczby doświadczonych adwokatów - patronów.