Spadkodawca będzie mógł w testamencie notarialnym ustanowić zapis windykacyjny – przewiduje przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu cywilnego. Wskaże w nim osobę, która z chwilą otwarcia spadku nabędzie przykładowo jego samochód, dzieło sztuki, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo, a także zbywalne prawo majątkowe. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być również ustanowienie na rzecz zapisobiorcy użytkowania lub służebności.

– Przedmiot zapisu windykacyjnego zostanie wyłączony ze spadku, a zapisobiorca nabędzie go automatycznie już w chwili otwarcia spadku – mówi sędzia Piotr Pełczyński z Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

– Nie będzie więc musiał czekać na zakończenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku i dokonanie podziału masy spadkowej między spadkobierców – tłumaczy dr hab. Jacek Górecki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Gdyby jednak osoba wskazana przez spadkodawcę odrzuciła zapis windykacyjny albo nie mogła być zapisobiorcą, bo nie dożyła otwarcia spadku lub okazała się niegodna zapisu, to wówczas przedmiot zapisu wejdzie do masy spadkowej – dodaje dr hab. Jacek Górecki

Zapis windykacyjny czy darowizna

Wprawdzie spadkodawca w testamencie rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci, ale nie może w nim podzielić spadku i wskazać, kto z powołanych spadkobierców obejmie po jego śmierci konkretne rzeczy wchodzące w skład masy spadkowej. Za życia o podziale majątku na wypadek śmierci spadkodawca będzie mógł zadecydować w darowiźnie na wypadek śmierci lub w zapisie windykacyjnym, ale dopiero po wejściu w życie przepisów regulujących obie te możliwości.

W Sejmie trwają już prace nad projektem, w którym zaproponowano możliwość sporządzenia przez spadkodawcę darowizny na wypadek śmierci. W umowie sporządzonej w formie aktu notarialnego spadkodawca rozporządziłby majątkiem Natomiast możliwość ustanowienia zapisu windykacyjnego przewiduje projekt nowelizacji kodeksu cywilnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.