Dzisiaj w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.). Nowe przepisy umożliwią właścicielom mieszkań zawieranie umów o tzw. najem okazjonalny, które zabezpieczą ich przed nieuczciwymi lokatorami. Zgodnie z przygotowanym przez rząd projektem notarialnej gwarancji najemca oświadczy, że w przypadku nieprzestrzegania umowy wyprowadzi się z zajmowanego mieszkania do wskazanego przez siebie lokalu. Koszt sporządzenia takiego dokumentu wyniesie 255 zł.

Zdaniem ekspertów w praktyce z nowych możliwości skorzystają przede wszystkim mieszkańcy dużych miast wynajmujący większe nieruchomości. Sytuacja nie zmieni się natomiast w stosunku do najbardziej poszukiwanych na rynku małych mieszkań i kawalerek.

– Nie spodziewam się przełomu. Sądzę, że w dalszym ciągu decydująca będzie tutaj mentalność Polaków, którzy szukają okazji, by nie płacić podatków, i wolą radzić sobie z dłużnikami własnymi siłami – uważa doradca rynku nieruchomości Marek Obtulowicz.

W odróżnieniu od tradycyjnego najmu ten okazjonalny ma być bezpieczniejszy. Na podstawie notarialnej umowy wynajmujący mieszkania będą mogli zwrócić się do komornika o eksmisję uciążliwych lub zalegających z czynszem lokatorów, bez konieczności uzyskania wyroku eksmisyjnego. Jeśli najemca nie wyprowadzi się w umówionym terminie, właściciel będzie mógł złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności do sądu. Na tej podstawie komornik przymusowo wyprowadzi niechcianego lokatora.