TRZY PYTANIA DO... MACIEJA KRUSIA, radcy prawnego z Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy - Czy obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez osoby wystawiające świadectwa energetyczne to słuszne rozwiązanie?

– Wprowadzenie przez znowelizowane prawo budowlane obowiązku ubezpieczenia OC przez sporządzających ekspertyzę jest bez wątpienia pozytywnym rozwiązaniem dla obu stron transakcji. W szczególności to dobra wiadomość dla zlecającego wykonanie świadectwa energetycznego. Sprzedający nieruchomość ma zawsze prawo oczekiwać, że jego zlecenie zostanie wykonane z odpowiednią starannością. W praktyce możliwe jest, że jego interes zostanie naruszony i poniesie on szkodę spowodowaną wadliwym wykonaniem umowy o sporządzenie świadectwa. W takiej sytuacji ubezpieczenie OC, które ma certyfikator, daje pewność, że uzasadnione roszczenie dewelopera zostanie zaspokojone i dojdzie do naprawienia wyrządzonej szkody.