Przedsiębiorca, który nie jest pewien, czy zawarł niedozwolone porozumienie ograniczające konkurencję, może anonimowo skontaktować się z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Ponad 85 proc. ankietowanych przedsiębiorców bardzo słabo zna prawo ochrony konkurencji, a jedynie 34 proc. właścicieli najmniejszych firm ma świadomość, że w określonych prawem sytuacjach zamiar koncentracji trzeba zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wynika z badania, które przeprowadził w tym roku UOKiK. Urząd podjął działania edukacyjne mające ułatwić przedsiębiorcom rozpoznawanie porozumień naruszających prawo antymonopolowe.

Program leniency