Ponad 85 proc. ankietowanych przedsiębiorców bardzo słabo zna prawo ochrony konkurencji, a jedynie 34 proc. właścicieli najmniejszych firm ma świadomość, że w określonych prawem sytuacjach zamiar koncentracji trzeba zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wynika z badania, które przeprowadził w tym roku UOKiK. Urząd podjął działania edukacyjne mające ułatwić przedsiębiorcom rozpoznawanie porozumień naruszających prawo antymonopolowe.

Program leniency

Przedsiębiorca, który chce dobrowolnie przyznać się do udziału w porozumieniu naruszającym konkurencję, może skorzystać z tzw. programu leniency. Program ten pozwala na odstąpienie przez UOKiK od nałożenia sankcji finansowej lub jej obniżenie, jeżeli przedsiębiorca podjął współpracę z urzędem antymonopolowym oraz przedstawił dowody na istnienie niedozwolonego porozumienia ograniczającego konkurencję.

– Tylko ten, kto zgłosi się do nas jako pierwszy, może liczyć na zwolnienie z kary. Pozostali mają szansę na jej zredukowanie – tłumaczy Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes UOKiK.

Anonimowy telefon

Problemem polega na tym, że bardzo często przedsiębiorcy nawet nie podejrzewają, że popisując umowę z kontrahentem, zawarli niedozwolone porozumienie.

Dlatego UOKiK uruchomił specjalną infolinię pod numerem telefonu (022) 55-60-555. Dzwoniąc do Urzędu, jeszcze przed złożeniem wniosku o skorzystanie z programu leniency właściciel firmy może zasięgnąć niezbędnych informacji.

– Osoba ta nie musi się przedstawiać, nie musi też mówić, jakiej branży niedozwolona praktyka dotyczy. Wystarczy, że poda istotę tego zachowania, które z jego punktu może kwalifikować się do programu leniency – tłumaczy Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.