Konsument, który w chwili zakupu wie o niezgodności towaru z umową, nie może na tej podstawie żądać od sprzedawcy przyjęcia zwrotu produktu.
Zmiana zasad odpowiedzialności sprzedawcy za rzecz sprzedaną została wprowadzona nowelizacją ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2009 r. nr 115, poz. 960).
Zgodnie z nią sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Błędne informacje

Jeżeli więc przy wyprzedaży produktów przedsiębiorca poinformował kupującego, z jakiego powodu została obniżona cena (np. telewizor nie ma wszystkich funkcji, o których wcześniej błędnie informowano w przekazie reklamowym), to kupujący nie będzie mógł domagać się na tej podstawie wymiany towaru lub przyjęcia jego zwrotu i oddania pieniędzy.

Produkt wadliwy

Taka sama zasada odnosi się do niezgodności, która wynikła np. z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.
Jeżeli konsument zamawia u szewca buty i dostarcza mu materiał do ich wykonania, a szewc poinformuje go, że przyniesiona przez niego skóra ma skazę, to konsument nie będzie mógł na tej podstawie reklamować wykonanego obuwia.
Dzięki prawnemu uściśleniu momentu, w którym kupujący wiedział lub powinien wiedzieć o niezgodności towaru z umową, zlikwidowany został stan niepewności prawnej sprzedawców.