Wczoraj Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał trzy pierwsze umowy na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2007–2013.

– Umowy pożyczek na finansowanie pomostowe projektów realizowanych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi podpisały trzy gminy z województwa świętokrzyskiego: gmina miejsko-wiejska Sędziszów oraz gminy wiejskie Kluczewsko i Solec Zdrój. Dofinansowanie wynosi w sumie blisko 1,5 mln zł – mówi Ewa Balicka-Sawiak z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczki dla gmin są przyznawane głównie na zaadaptowanie budynków komunalnych na świetlice wiejskie, budowę i wyposażenie placów zabaw, rewaloryzację zabytkowych parku oraz zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych. Pożyczka może zostać udzielona jednostce samorządu terytorialnego na realizację projektu w ramach trzech działań: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi oraz Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Zaletą pożyczek dla gmin jest uproszczona procedura ich przyznawania. Gminy nie muszą bowiem wykazywać zdolności kredytowej, a kredyty przyznawane są bez przetargu. Umowa zawierana jest w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Niskie są też koszty kredytów. Oprocentowanie każdej transzy pożyczki uruchamianej w danym kwartale kalendarzowym wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym ten kwartał.

Dla transzy uruchamianej w III kwartale 2009 r. oprocentowanie wynosi więc 1,12 proc. w skali roku. Prowizja naliczana od kwoty udzielonej pożyczki jest również bardzo atrakcyjna i wynosi 0,1 proc.