Wprowadzenie nowych podpisów elektronicznych – zaawansowanego podpisu osobistego oraz pieczęci elektronicznej – przewiduje projekt nowej ustawy o podpisach elektronicznych. Dzięki nim wykorzystywanie internetu do kontaktów z urzędem ma być prostsze i tańsze.

Podpis osobisty będzie miała każda dorosła osoba. Będzie on składany przez osobę fizyczną na podstawie dowodu osobistego. Powszechność nowych podpisów oraz ich wydawanie wraz z dowodem osobistym ma sprawić, że będą one dużo tańsze. Na razie nie wiadomo, ile podpis będzie kosztował, jednak dużo mniej niż 500 zł, które trzeba zapłacić obecnie za zestaw do podpisu elektronicznego, który jest ważny przez dwa lata.

– Zwalczanie poszerzenia katalogu podpisów jest wbrew interesowi społecznemu. Drogi obecnie podpis elektroniczny jest tylko w interesie podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne – mówi Wiesław Paluszyński, wiceprezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Uproszczona ma zostać procedura wydawania podpisów. Będą wydawać je urzędy przy odbiorze dowodów osobistych. Podpis będzie zakodowany w chipie w dowodzie.

– Podpisy osobiste będą opierały się na definicji podpisu zaawansowanego, a nie podpisu kwalifikowanego. Stanowi to dowód liberalizacji instytucji podpisu elektronicznego – zauważa Patrycja Rogowska-Tomaszycka z PKPP Lewiatan.

Koszty wprowadzenia podpisów osobistych będą spoczywały na państwie. Za niezbędną do nowej działalności infrastrukturę zapłacą więc wszyscy podatnicy, niezależnie, czy będą korzystali z tych usług. Zdaniem ekspertów jest to złe rozwiązanie. Postulują oni, by takie zadania przekazać podmiotom prywatnym.

– Koszty działalności państwowej będą wyższe niż ponoszone przez firmy komercyjne – zauważa Stefan Kamiński, prezes zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Jego zdaniem wprowadzenie podpisu uderzy w prywatnych przedsiębiorców.

– Na nowych rozwiązaniach stracą przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się ponieść koszty i świadczyć usługi związane z podpisem elektronicznym – podkreśla Stefan Kamiński.

Projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie pieczęci elektronicznej (ang. data stamping). Pieczęć ta ma na celu zapewnienie narzędzia dla podmiotów innych niż osoba fizyczna. Pieczęć elektroniczna będzie tworzona automatycznie przez systemy informatyczne. Dotyczyć może m.in. takich czynności, jak potwierdzanie faktu wpłynięcia dokumentów elektronicznych czy tworzenie faktur elektronicznych.

SŁOWNIK

PODPIS ZAAWANSOWANY – podpis elektroniczny przyporządkowany wyłącznie konkretnej osobie i umożliwiający jej identyfikację. Do jego złożenia nie jest potrzebne żadne specjalne urządzenie i może znajdować się np. w dowodzie osobistym.

PODPIS KWALIFIKOWANY – zaawansowany podpis elektroniczny, składany za pomocą specjalnego urządzenia i weryfikowany certyfikatem.