Profesjonalni DJ-e mogą już zawierać przez Internet umowy licencyjne na legalne korzystanie w dyskotekach ze skopiowanych nagrań. Do tej pory większość DJ-ów łamało prawo, gdyż skomplikowane procedury zniechęcały do uzyskiwania licencji.

Związek Producentów Audio Video (ZPAV), Stowarzyszenie Autorów (ZAIKS) oraz Stowarzyszenie Artystów (STOART) podjęły wspólną inicjatywę uproszczenia procedury otrzymania wymaganych przez prawo autorskie licencji na korzystanie ze skopiowanych nagrań. Takie ułatwienia wprowadza stworzony przez wskazane organizacje nowy serwis internetowy dj.zpav.pl.

Obowiązek uiszczenia opłaty

-Mamy nadzieję, że nasz serwis zostanie doceniony przez środowiska DJ-ów i znacząco ułatwi im pracę – mówi Bogusław Pluta, dyrektor OZZ ZPAV.

DJ-e będą mogli bez wychodzenia z domu zawrzeć umowy licencyjne z organizacjami ZPAV, ZAIKS, oraz STOART. Ma to na celu zahamowanie rosnącej fali bezprawnego korzystania z kopii oryginalnych nagrań bez posiadania licencji.

Odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych, zwłaszcza za wynagrodzeniem, wymaga korzystania tylko z legalnych nośników. Kopie nagrania z oryginalnego nośnika na dysk twardy laptopa, płytę CD, odtwarzacz mp3 czy pen-drive’a można wykorzystać do użytku prywatnego, np. w samochodzie. Jednakże, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, każdy, kto wykorzystuje w swojej działalności fonogramy i wideogramy ma obowiązek uiszczania opłat na rzecz organizacji reprezentujących artystów, autorów i producentów, pod groźbą pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej. Około 90% osób grających w klubach działało więc niezgodnie z prawem. Tylko nieliczni wywiązywali się z obowiązku uzyskania licencji.

Łatwiej uzyskać licencje

Serwis działa na zasadzie "one-stop-shot". Po zarejestrowaniu się danej osoby i wypełnieniu specjalnego formularza zostanie wygenerowana jedna umowa. Należy ją wydrukować w czterech egzemplarzach, podpisać i odesłać na adres ZPAV. Ostatnim wymaganiem jest dokonanie jednego przelewu w wysokości 2000 zł brutto rocznie, na wskazane, indywidualne dla każdego DJ-a, konto bankowe. Wysokość opłaty zależy od czasu pozostałego do końca roku kalendarzowego. Przykładowo umowa zawarta 1 lipca będzie się wiązać z opłatą w wysokości 50% podstawowej kwoty. Jeden egzemplarz umowy zostanie odesłany na adres płatnika wraz z certyfikatem potwierdzającym jej uzyskanie.

-Stworzenie, serwisu internetowego mającego za zadnie ułatwienie kontaktu między wymienionymi organizacjami a osobami eksploatującymi prawa autorskie oraz prawa pokrewne to zdecydowanie "krok" w dobrym kierunku – mówi radca prawny Michał Błeszyński z kancelarii Błeszyński i Partnerzy.

Ma on jednak wątpliwości, czy stworzenie obowiązku wysyłania pocztą podpisanej umowy w formie pisemnej jest konieczne i wymagane prawem do skutecznego udzielenia licencji oraz czy nie kłóci się z ideą ułatwienia i usprawnienia zawierania umów

Szybka identyfikacja DJ-a

- System umożliwi identyfikację DJ -a w ciągu kilku minut i sprawdzenia, czy ma on wykupiony certyfikat. To umożliwi dobre wykonywanie zawodu tym DJ –om, którzy robią to w sposób zaangażowany – powiedział Hirek Wrona, dziennikarz, DJ i DVJ, który nabył licencję z numerem jeden.

Umowę może zawrzeć albo DJ albo osoba trzecia, która wykupuje dla niego licencję. Stroną umowy może być tylko osoba pełnoletnia. Do korzystania ze skopiowanych nagrań będzie miał prawo jedynie DJ, którego dane zostały wpisane w treści formularza. Umowa upoważnia do korzystania z licencji tylko do końca roku kalendarzowego. Przedłużenie umowy dokonywane jest automatycznie po wpłaceniu należności za kolejny rok, bez dodatkowych formalności.

-Oferowana umowa dotyczy jedynie artystycznych wykonań, które zostały powierzone organizacji STOART. Nie są nią objęte wykonania artystów wykonawców reprezentowanych przez inną organizację, jaką jest SAWP oraz nie powierzone żadnej organizacji – zauważa Michał Błeszyński.

Każdy korzystający z licencji będzie zobowiązany raz na kwartał przesłać specjalny raport z wykazem zwielokrotnionych nagrań. Jest to niezbędne do dokonania przez bank podziału między (ZPAV), (ZAIKS) oraz (STOART) należności wpłacanej na ich wspólny rachunek bankowy. Specjalny wzór Formularza Raportu znajduje się na stronie internetowej dj.zpav.pl.

Agnieszka Bobowska