Projekt ustawy znoszącej obowiązek meldunkowy ma trafić pod obrady rządu jeszcze w grudniu tego roku - zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z jej założeniami obecna ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.) ma zostać tak zmieniona, że będziemy zgłaszać do urzędu gminy jedynie miejsce swojego zamieszkania.

- W miejsce dotychczasowego obowiązku zameldowania się na pobyt stały, czasowy trwający ponad trzy miesiące oraz czasowy do trzech miesięcy planujemy wprowadzić jedynie obowiązek zgłaszania miejsca zamieszkania do właściwego urzędu - mówi Witold Drożdż, wiceminister MSWiA.

Ministerstwo chce, aby taka procedura była jak najmniej uciążliwa dla obywateli.

- Największą zmianą w tym zakresie będzie możliwość zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania poprzez internet oraz ograniczenie liczby czynności dokonywanych przez obywatela - tłumaczy Witold Drożdż.

Ministerstwo podkreśla, że zmiany, nad którymi pracuje, zmierzają w kierunku odformalizowania większości czynności związanych z obecnością obywatela w urzędzie.

- Procedura rejestracji obywatela oraz czynności związane ze zmianą miejsca zamieszkania będą znacznie prostsze niż dotychczas - tłumaczy Witold Drożdż.

Jako przykład podaje czynność wyrejestrowania z poprzedniego miejsca zamieszkania.

- Nastąpi to automatycznie, bez konieczności wizyty obywatela w urzędzie. Czynności tej dokona organ przyjmujący zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania - informuje wiceminister.