Prokuraturą będzie kierował prokurator generalny powoływany przez prezydenta. Będzie mógł nim zostać wyłącznie sędzia lub prokurator o co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniu zawodowym.
Już od początku przyszłego roku nastąpi rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął bowiem ustawę, która uniezależnia prokuraturę od władzy polityków.
– Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego zwiększy niezależność prokuratorów i poprawi jakość ich pracy, bowiem będą mogli oni z większą swobodę podejmować trudne i nie zawsze wygodne politycznie decyzje procesowe – ocenia zmiany prokurator Cezary Kiszka, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów RP.