Projekt ustawy znoszącej obowiązek meldunkowy ma trafić pod obrady rządu jeszcze w grudniu tego roku – zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z jej założeniami obecna ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.) ma zostać tak zmieniona, że będziemy zgłaszać do urzędu gminy jedynie miejsce swojego zamieszkania.

- Największą zmianą w tym zakresie będzie możliwość zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania poprzez internet oraz ograniczenie liczby czynności dokonywanych przez obywatela – tłumaczy Witold Drożdż.

"Zmiany zmierzają w kierunku odformalizowania większości czynności związanych z obecnością obywatela w urzędzie"

Ministerstwo podkreśla, że zmiany, nad którymi pracuje, zmierzają w kierunku odformalizowania większości czynności związanych z obecnością obywatela w urzędzie.

- Procedura rejestracji obywatela oraz czynności związane ze zmianą miejsca zamieszkania będą znacznie prostsze niż dotychczas – tłumaczy Witold Drożdż.

Jako przykład podaje czynność wyrejestrowania z poprzedniego miejsca zamieszkania.

- Nastąpi to automatycznie, bez konieczności wizyty obywatela w urzędzie. Czynności tej dokona organ przyjmujący zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania – informuje wiceminister.