Zdecydowanie zadowolonych z orzeczenia sądowego było - jak wynika z sondażu - 18,9 proc. respondentów; raczej zadowolonych - 49,1 proc. Zdecydowaną dezaprobatę deklarował co dziesiąty ankietowany, a umiarkowaną - 8,2 proc. respondentów. 13,9 proc. ankietowanych nie miało na ten temat zdecydowanej opinii.

Większość respondentów (57,3 proc.) twierdzi, że w trakcie rozprawy sądowej była traktowana przez sędziego dobrze. W ocenie 15,9 proc. ankietowanych - normalnie, jak jedna ze stron. Według 8 proc. respondentów - oschle, nieuprzejmie, a zdaniem 3,4 proc. - z wyższością. Pojawiały się też oceny: uprzejmie, źle, gorzej niż oskarżony, trudno powiedzieć.

Jedynie co czwarty ankietowany (25,6 proc.) stwierdził, że w jego rodzinie i w gronie bliskich rozmawia się o sprawach sądowych. Ankietowani mówili, że tematami rozmów są: głośne wyroki, sprawy rozwodowe, konkretna sprawa, w której uczestniczyli, stronniczość, korupcja w sądownictwie, sprawy spadkowe.

Według sondażu średnia zaufania respondentów do systemu sądownictwa w Polsce wyniosła 4,28 w siedmiostopniowej skali

Zdaniem respondentów zaufanie do sędziów i sądów osłabia podejrzenie o korupcję (48,7 proc.), długi czas oczekiwania na wyroki (39,7 proc.), przewlekłość postępowania przed sądem (39,1 proc.), niesprawiedliwość wyroków i orzeczeń (24 proc.), nepotyzm, kariera przez znajomości i koneksje (23,4 proc.) oraz informacje na temat kontaktów sędziów ze światem przestępczym, niewykonalność wyroków sądowych, słabe przygotowanie rozpraw, brak doświadczenia i młody wiek. Było to pytanie otwarte.

Według sondażu średnia zaufania respondentów do systemu sądownictwa w Polsce wyniosła 4,28 w siedmiostopniowej skali. Średnia dla sądów międzynarodowych była wyższa i wyniosła - 4,84 na tej samej skali. Największym zaufaniem respondentów cieszą się: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, a z polskich sądów - Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy.

Badanie to przeprowadzono na zlecenie Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 25 kwietnia - 7 maja 2009 roku na próbie 1,5 tys. respondentów metodą indywidualnych wywiadów. Błąd statystyczny wynosi 2,5 proc.