NOWE PRAWO

Nowa ustawa o towarach paczkowanych, która wchodzi dziś w życie (30 czerwca), utrzymuje obowiązkowe wielkości opakowań wyłącznie w odniesieniu do win i napojów spirytusowych. Obowiązek wprowadzania do obrotu w opakowaniach o ściśle określonych ilościach nominalnych poszczególnych grup produktów w odniesieniu do win rozszerzono o wino aromatyzowane i likierowe.

Nowa ustawa doprecyzowuje też wiele przepisów, m.in. definicje towaru paczkowanego, paczkowania, paczkującego, zlecającego paczkowanie, paczkującego na zlecenie czy importera.

– Handlowcy pozytywnie oceniają nową ustawę. Dokładniejsze przepisy będzie łatwiej stosować w codziennej działalności – mówi Karol Stec z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, która zrzesza duże sieci handlu detalicznego i hurtowego. – Teraz łatwiej będzie rozgraniczyć zarówno obowiązki, jak i odpowiedzialność przedsiębiorców zajmujących się towarami paczkowanymi – dodaje.

Ustawa upoważnia ministra gospodarki do określania w rozporządzeniu szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań umieszczonych na towarach paczkowanych. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań wyrobów paczkowanych został już opracowany w Ministerstwie Gospodarki. Przewiduje on, że nazwę produktu, firmę paczkującego, zlecającego paczkowanie, sprowadzającego lub importera i jego adres oraz ilość nominalną produktu należy podawać na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub przywieszce trwale złączonej z towarem paczkowanym. Na wyrobach aerozolowych będzie musiała być umieszczana także jednoznaczna informacja o całkowitej pojemności pojemników.

Podstawa prawna

● Ustawa z 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. nr 91, poz. 740).