Media zostaną pozbawione ustawowych gwarancji dotyczących minimalnego limitu środków finansowych na realizację zadań publicznych.

Senatorowie proponują, aby finansowanie zadań publicznych w mediach zależało wyłącznie od budżetu. Taką poprawkę w ustawie o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych zaproponowała senacka komisja kultury i środków przekazu. Poprawki, które dziś będą dyskutowane na posiedzeniu plenarnym Izby Wyższej eliminują zapis gwarantujący minimalny poziom środków finansowych, jakie mają być przeznaczane na realizację misji publicznej w mediach. Zmiany do ustawy mają być głosowane na piątkowym posiedzeniu Senatu.

W ustawie uchwalonej przez Sejm była gwarancja, że na realizację zadań publicznych w mediach trafi nie mniej pieniędzy niż suma wpływów z opłat abonamentowych w 2007 roku, czyli 880 mln zł. Rezygnacja z takiej ustawowej gwarancji może sprawić, że największy wpływ na media publiczne będzie miał minister finansów.

- W skrajnym przypadku może jednak być tak, że jeżeli ustawa budżetowa określi, że nie ma środków na media, to na zadania publiczne nie będzie pieniędzy – przyznaje senator Piotr Andrzejewski, przewodniczący komisji kultury i środków przekazu. Nie wiadomo z czego w takiej sytuacji będą się utrzymywać media publiczne. Zdaniem Piotra Andrzejewskiego zmiana ta będzie bardzo problematyczna.

Do ustawy została zgłoszona także poprawka zaproponowana przez ministra kultury. Określa ona, że zadania publiczne w mediach, przyznawane na zasadach licencji programowych (mogą się o nie ubiegać także nadawcy prywatni) mają być finansowane z budżetu. Limit środków na te cele ustali Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w porozumieniu z ministrem finansów. Natomiast środki na realizację misji publicznej mają pochodzić z opłat abonamentowych.

- Taki pluralizm finansowania mediów miałby funkcjonować dopóki nie wprowadzimy innych form daniny publicznej – mówi senator Piotr Andrzejewski.

Sprawa finansowania mediów wzbudza wiele emocji. We wtorek do Senatu wpłynęło stanowisko Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, z którego wynika, że ustawa medialna powinna być notyfikowana przez Komisję Europejską. Jest to związane z tym, że finansowanie mediów z budżetu państwa traktowane jest jako pomoc publiczna.