Ustawa budżetowa określi wysokość środków na realizację zadań publicznych w mediach.

ZMIANA PRAWA

Dziś (16 czerwca) senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu zajmie się poprawkami do ustawy medialnej. Przewidują one, że wysokość środków przeznaczonych na finansowanie zadań publicznych w dziedzinie usług medialnych określi ustawa budżetowa, a nie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT). O sumie pieniędzy, jaka co roku zostanie przeznaczona na tzw. misję publiczną w mediach, decydować będzie minister finansów, rząd, Sejm i prezydent, który podpisuje ustawę budżetową. Uprawnienia w tym zakresie straci natomiast KRRiT.
– Jest to mechanizm całkowicie uzależniający media publiczne od rządu – zauważa Jarosław Sellin, przewodniczący koła poselskiego Polska XXI i były członek KRRiT. Jego zdaniem odcięcie mediów publicznych od wpływu polityków byłoby możliwe np. poprzez finansowanie zadań publicznych z podatku VAT płaconego od reklamy w radiu i telewizji.
Poprawki Senatu utrzymują także, że na finansowanie zadań publicznych w mediach nie może zostać przeznaczonych mniej pieniędzy niż wpływy z opłat abonamentowych za 2007 rok, czyli 887 mln zł.