Samorządy emitują obligacje, żeby pozyskać pieniądze na inwestycje. Giełda uruchomi rynek dla obligacji emitowanych m.in. przez samorządy. Ułatwi to dostęp do obligacji samorządowych inwestorom indywidualnym.
ANALIZA
Gminy i województwa szukają dodatkowych źródeł pozyskiwania pieniędzy. Skutecznym rozwiązaniem jest w wielu przypadkach emisja obligacji komunalnych.
– Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 20 maja 2009 r., przyjęto zaproponowaną przez prezydenta uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych, zwanych III Pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – mówi Jan Machowski z Urzędu Miasta Krakowa. Dodaje, że władze miasta uznały, że korzystniejsze dla miasta jest wyemitowanie obligacji na rynku krajowym.
– W obecnie panującej sytuacji na rynkach kapitałowych pozyskanie kredytu w bankach komercyjnych jest o wiele trudniejsze. Z przeprowadzonego przez miasto rozeznania wynika, że zainteresowanie ze strony potencjalnych inwestorów obligacjami Krakowa wynosi 300 mln zł. Jest zatem duże – podkreśla Jan Machowski. Dodaje, że oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe sześciomiesięcznej stawce WIBOR.
Z kolei Rada Warszawy przyjęła 23 kwietnia tego roku uchwałę o wyemitowaniu przez miasto w 2009 roku na rynku zagranicznym i krajowym obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż równowartość około 1,5 mld zł.
Na rynku zagranicznym mają być wyemitowane obligacje pięcioletnie i dziesięcioletnie z terminem wykupu odpowiednio w 2014 oraz 2019 roku. Na rynku krajowym natomiast w ofercie publicznej będą wyemitowane obligacje o terminie zapadalności od pięciu do dwunastu lat z terminem wykupu odpowiednio od 2014 do 2021 roku.
Przypomnijmy, że niedawno Warszawa sprzedała na rynku zagranicznym obligacje za 200 mln euro. Ich oprocentowanie to 6,875 proc. Będą one notowane na giełdzie w Luksemburgu.
Ostatnia emisja obligacji Poznania miała miejsce w grudniu 2007 r. Ich łączna wartość wyniosła 125 mln zł. Zostały skierowane do inwestorów indywidualnych. Jak poinformowano GP w Urzędzie Miasta Poznania, wykup obligacji nastąpi w grudniu 2012 r. Na razie Poznań nie planuje kolejnych emisji.
– Ostatnio przedstawiciele kilku miast zadeklarowali, że zainteresowani są emisją obligacji – podkreśla Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich. Zwraca uwagę, że dotychczas obligacje miejskie szybko znajdowały nabywców. Kupowały je przede wszystkim instytucje finansowe.
Okazuje się jednak, że na emisję obligacji decydują się nie tylko miasta. Sejmik Województwa Mazowieckiego 8 września 2008 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji w 2008 roku. Jednak z powodu kryzysu finansowego na rynku międzynarodowym decyzja o emisji obligacji została przesunięta na 2009 rok. Zgodnie z uchwałą Sejmiku z 16 marca 2009 r. w sprawie emisji obligacji Województwa Mazowieckiego na rynku zagranicznym w 2009 roku, województwo to wyemituje obligacje na rynku zagranicznym na kwotę w euro, stanowiącą równowartość nie więcej niż 360 mln zł, z wykupem w latach 2017–2019.Bezpieczne papiery wartościowe

Eksperci uważają, że coraz więcej lokalnych samorządów będzie musiało rozważyć emisję obligacji.
– Żeby skorzystać ze środków unijnych przy realizacji inwestycji, samorządy muszą najpierw zaangażować odpowiednie własne środki. W grę wchodzą zazwyczaj duże kwoty. A banki obecnie są bardzo ostrożne w udzielaniu kredytów, w tym również samorządom. Poza tym nie zawsze bankowy kredyt może wystarczyć na realizację inwestycji w ramach unijnych programów pomocowych. W takiej sytuacji miasto lub województwo może zgromadzić potrzebne pieniądze, emitując i sprzedając obligacje – uważa Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk, dyrektor zarządzający Domu Maklerskiego PKO BP.
Podkreśla, że obecnie jest duże zapotrzebowanie na bezpieczne papiery wartościowe, z gwarancją kapitału. A takie właśnie warunki spełniają obligacje samorządowe.
– Istnieje duże prawdopodobieństwo, że obligacje emitowane np. przez duże miasta znalazłyby szybko nabywców na krajowym rynku. Ich oprocentowanie musi być jednak nieco wyższe od obligacji skarbu państwa. Poza tym wartość emitowanych obligacji powinna przekraczać 300 mln zł – mówi Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk.
Dodaje, że samorządowe obligacje powinny być oferowane zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i indywidualnym osobom. To ważne. Obecnie bowiem prywatni inwestorzy kupują przede wszystkim obligacje skarbu państwa. Dostęp do obligacji samorządowych ułatwiłoby jednak oferowanie ich na specjalnym rynku.

Będzie rynek na giełdzie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zapowiada uruchomienie specjalnego rynku dla obligacji. Mają być na nim notowane zarówno obligacje korporacyjne emitowane przez firmy, jak i obligacje samorządowe.
– Uruchomienie tego rynku nastąpi do końca września tego roku – poinformował GP Ludwik Sobolewski, prezes GPW.
Zamiar powołania nowego ryku pozytywnie ocenia Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk.
– Chętnie będziemy pośredniczyli w kupnie i sprzedaży obligacji na takim rynku. Może on ułatwić samorządom zdobycie pieniędzy m.in. na inwestycje z udziałem środków unijnych. A przecież samorządy dopiero zaczynają korzystać z unijnego wsparcia – przypomina dyrektor Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk.

Preferencyjne kredyty

Są jednak samorządy, które na razie nie myślą o obligacjach. Rozważają natomiast wzięcie preferencyjnego kredytu z międzynarodowych instytucji finansowych, m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).
Ostatnia emisja obligacji komunalnych Szczecina miała miejsce w 2003 roku.
– W 2009 roku miasto planowało emisję obligacji, jednak analiza sytuacji na rynkach finansowych wskazuje na to, że finansowanie długoterminowymi kredytami z międzynarodowych instytucji finansowych, m.in. z EBI, będzie bardziej korzystne – wyjaśnia Tomasz Klek z Urzędu Miasta Szczecina.
O kredyt z EBI starają się również Katowice.
– Obecnie sytuacja finansowa miasta jest dobra. Dzięki temu możemy starać się o preferencyjny kredyt z EBI. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości rozważymy również wyemitowanie samorządowych obligacji – mówi Danuta Kamińska, skarbnik Katowic.