Sąd oceni operatorów sieci Era, Orange oraz Play za pobieranie opłat związanych ze zdejmowaniem blokad SIM i za uciążliwe procedury w przypadku rozwiązywania umów.
Do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiły pozwy prezesa UOKiK przeciwko operatorom sieci Era, Orange oraz Play.

Trzy pozwy

Operatorzy komórkowi mają odpowiadać m.in. za pobieranie opłat za zdjęcie blokady karty SIM, uciążliwe formalności w przypadku kradzieży telefonu czy pozbawienie konsumenta dostępu do usług, za które regularnie płacił. Podczas kontroli przeprowadzonej przez UOKiK w 2007 roku, urzędnicy sprawdzili wzorce umowne stosowane przez operatorów. Zakwestionowali wówczas szereg postanowień umownych, które do dziś nie zostały zmienione przez Erę, Orange oraz Play.
– Dlatego w ostatnich dniach prezes UOKiK skierowała przeciwko nim do sądu trzy pozwy o uznanie za niedozwolone klauzul stosowanych przez operatorów sieci – mówi Aneta Styrnik z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na ugodę poszedł Plus, który obiecał dostosować się do zaleceń pokontrolnych w najbliższym czasie.

24 klauzule

Jak wskazuje UOKiK, w pozwach znalazły się łącznie 24 klauzule. Zastrzeżenia prezes UOKiK budzą m.in. postanowienia, które w momencie zalegania z płatnością dają możliwość rozwiązania wszystkich umów łączących operatora z konsumentem. Nie ma przy tym znaczenia, że zaległości dotyczą tylko jednej z nich, np. korzystania z internetu.
– Klauzula taka w sposób rażący narusza interesy konsumentów, powodując, że są oni pozbawieni możliwości korzystania z usług, które opłacają w terminie – podkreśla Aneta Strynik. Prezes Urzędu kwestionuje również pobieranie przez operatora telekomunikacyjnego opłaty (nawet 600 zł) za zdjęcie blokady karty SIM w trakcie trwania umowy.

10 proc. przychodu

Jeśli zakwestionowane postanowienia zostaną wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, ich stosowanie w obrocie będzie zabronione. Za złamanie zakazu przez operatora UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i w konsekwencji nałożyć karę w wysokości do 10 proc. jego ubiegłorocznego przychodu.
CO KWESTIONUJE UOKiK
● Możliwość rozwiązania wszystkich umów łączących operatora z konsumentem w momencie zalegania z płatnością za jedną.
● Pobieranie opłaty za zdjęcie blokady karty SIM w trakcie trwania umowy.
● Uciążliwe formalności w przypadku kradzieży, zniszczenia, zgubienia bądź utraty karty SIM.
● Prawo obciążenia konsumenta odsetkami karnymi i jednocześnie jednorazową opłatą w momencie zalegania z płatnością.