Strony będą mogły dochodzić odszkodowania od 2 tys. do 20 tys. zł za przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawie karnej.
Za opieszałość śledztw i postępowań sądowych zapłaci Skarb Państwa, natomiast za długie postępowania egzekucyjne – komornicy z własnych środków.

Skuteczniejsza ochrona