Prawo do zrzeszania się jest prawem człowieka, tymczasem w Polsce istnieją ograniczenia w tym zakresie. Stowarzyszeń nie mogą zakładać cudzoziemcy, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce. Praktycznie uniemożliwia to tworzenie stowarzyszeń międzynarodowych. Stowarzyszenia mogą zakładać jedynie osoby fizyczne, natomiast osoby prawne są pozbawione takiej możliwości. Takie ograniczenia są niezgodne z konstytucją oraz standardami międzynarodowymi – alarmują prawnicy. W tym miesiącu minęło 20 lat od uchwalenia ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Od 1989 roku przepisy te zestarzały się i wymagają pilnych zmian, dodają.

Nad zmianami anachronicznych przepisów pracuje Senat.

– Chcemy ułatwić zakładanie stowarzyszeń oraz zliberalizować obowiązujące wymagania związane z ich powstaniem – mówi senator Łukasz Abgarowicz (PO), inicjator prac nad nowym prawem o stowarzyszeniach.

Jego zdaniem, trzeba umożliwić funkcjonowanie w Polsce stowarzyszeń charytatywnych. – Wszędzie na świecie fundacje zakładają ludzie, którzy mają duże pieniądze i chcą je przeznaczyć na jakiś cel, a u nas zakłada się fundację, aby pozyskiwać pieniądze. Tymczasem w takim celu powinno zakładać się stowarzyszenia charytatywne. Taka instytucja umożliwiłaby organizowanie zbiórek pieniędzy w celu pomocy osobom potrzebującym – dodaje.