W Polsce najłatwiej założyć stowarzyszenie zwykłe. Nie ma ono osobowości prawnej i utrzymuje się wyłącznie ze składek. Gdy chcemy prowadzić wszechstronną działalność, lepiej wybrać stowarzyszenie rejestrowe.

Jakie procedury obowiązują przy zakładaniu zwykłego stowarzyszenia

Procedura jest uproszczona. Wystarczy zebrać trzy osoby, które na zebraniu uchwalą regulamin działalności, zdecydują o nazwie stowarzyszenia, jego celu, siedzibie i wybiorą przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie.
Potem trzeba przesłać te informacje do starosty. Jeżeli w ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji o założeniu stowarzyszenia nie zostanie ono powiadomione o zakazie działalności, może rozpocząć funkcjonowanie. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej. Obowiązuje zasada, że może się ono utrzymywać wyłącznie ze składek.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób można założyć stowarzyszenie.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy stowarzyszenie zwykłe będzie mogło zawierać umowy
- Jakie warunki trzeba spełnić, aby powołać stowarzyszenie rejestrowe
- Z czego może się utrzymywać stowarzyszenie rejestrowe